Tieteen
parhaaksi

Tue sivistystä

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö tukee suomalaista sivistystä myöntämällä apurahoja ja tunnutustuksia väitöskirjatutkijoille. Säätiön toiminnan mahdollistaa sekä onnistunut vuokratoiminta että lahjoitusvarat. 

Lahjoitusvaroin on perustettu esimerkiksi kaksi nimikkorahastoa:

Professori Mikko Raatikaisen rahaston apurahat kohdistuvat ympäristönsuojeluun ja -hoitoon, johon kuuluvat mm. luonnon ja luontomaiseman suojelu, elinympäristön suojelu, luonnon virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Raatikaisen rahastosta myönnetään apurahoja joka viides vuosi.

Rehtori, prof. Kalevi Heinilän rahasto tukee lasten liikunnallisen leikkikulttuurin edistämistä, johon kuuluvat alaa koskeva tutkimus, leikkiperinteen vaaliminen, uusien leikkien kehittäminen, leikkikirjallisuus ja mu alan valistus- ja tiedotustoiminta sekä leikkivälineistön ja leikkiympäristön kehitystyö.

Säätiömme on nimetty tuloverotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi, eli voimme vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja käytettäväksi Jyväskylän yliopistossa tehtävän tutkimuksen edistämiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä

Toiminnanjohtaja
Merja Uusi-Kyyny
Puh. 050 502 2045
merja.uusi-kyyny@eans.fi