Tieteen parhaaksi

Säätiön toiminta ja historia

Tukea monipuoliselle tutkimukselle

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa tehtävää tutkimusta sekä tukea taloudellisesti tutkimustyön tekijöitä. Tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän osaamisen kehittämiseen pyritään tukemalla monitieteistä tutkimusta.

Käytännössä tuki kohdistuu lähes yksinomaan väitöskirjatyöskentelyyn. Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö tukee sekä väitöskirjatyönsä alussa että jo pitkällä olevia henkilöitä.

 

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista ainakin neljän tulee olla Jyväskylän yliopiston professoreita ja samoin ainakin neljän tulee olla kirjoilla Jyväskylässä tai Jyväskylän lähiympäristön kunnissa. Hallituksen puheenjohtajuudessa noudatetaan kolmen vuoden rotaatiota.

Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtajana prof. Kirsi Pakkanen-Kilpiä, varapuheenjohtajana prof. Heikki Kyröläinen ja jäseninä prof. Petri Karonen, prof. Henrik Kunttu, prof. Marja-Kristiina Lerkkanen ja prof. Pekka Neittaanmäki.

 

Sijoitustoiminta

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tarkoituksen toteuttaminen riippuu onnistuneesta sijoitustoiminnasta ja vakaasta taloudesta. Säätiön omaisuuden kasvattaminen on perustunut vuonna 1970 perustajan sijoittamaan nykyrahan arvoksi muutettuun 84.094,00 euron alkupääomaan. Sijoituskohteeksi valikoituivat alusta lähtien kiinteistöt.

Maltillisen kasvun jälkeen uuden vuosituhannen alkuvuodet ovat olleet voimakkaan kasvun aikaa. Tuolloin säätiö teki merkittäviä sijoituksia ja hankki omistukseensa liikekiinteistöjä Jyväskylän keskusta-alueelta. Kiinteistöomaisuutta on keskitetty suuriin kokonaisuuksiin ja mahdollisimman vakaisiin kohteisiin.