Säätiön apurahan saajat vuonna 2020

Humanistinen tiedekunta, kielet ja viestintä

Tuikka Sini 7 200 €
Sjöberg Sanniina 7 200 €


Humanistinen tiedekunta, perinnetieteet ja kulttuuri

Julkunen Lauri 12 600 €


Informaatioteknologian tiedekunta

Henri Heinonen 5 400 €


Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Holopainen Riikka 7 200 €


Kasvatustieteellinen tiedekunta

Parviainen Milja 9 000€
Emmi Lindroos 9 000€


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hyvärinen Heini 5 400€


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Cazes Marie 9 000€