Säätiön apurahan saajat vuonna 2019

Humanistinen tiedekunta, kielet ja viestintä

Salonen Margareta 10 200 €
Ylä-Mattila Anna-Maija 8 500 €


Humanistinen tiedekunta, perinnetieteet ja kulttuuri

Kantanen Anna 10 200 €
Karizs Krisztina 8 500 €


Informaatioteknologian tiedekunta

Ifinedo Eloho 5 100 €
Zeeshan Asgar 5 100€


Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Rossi Marleena 1 700 €
Nissinen Tuuli 8 500€


Kasvatustieteellinen tiedekunta

Leino Johanna 10 200€
Kolozsvári Orsolya 10 200€
Lähtevänoja Antti 6 800€


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiihonen Antti 8 500€


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Vuori Jaakko 8 500€

 

Palaa takaisin