Ohjeita apurahahakemuksen täyttämiseen

Säätiö jakaa Jyväskylän yliopistossa opiskeleville ja työskenteleville, yksityisille tutkijoille apurahoja kotimaassa ja ulkomailla suoritettavaa tieteellistä tutkimustyötä varten. Tavallisimmin apurahan kesto on 6 kk ja suuruus 1700 €/kk.

Lisäksi haettavana on nimikkorahaston apuraha:
Rehtori, prof. Kalevi Heinilän nimikkorahaston apuraha lasten liikunnallisen leikkikulttuurin edistämiseen, johon kuuluvat alaa koskeva tutkimus, leikkiperinteen vaaliminen, uusien leikkien kehittäminen, leikkikirjallisuus ja muu alan valistus- ja tiedotustoiminta sekä leikkivälineistön ja leikkiympäristön kehitystyö.

Apurahat myönnetään 1.8. alkaen muusta ansiotyöstä vapaana ja ne maksetaan hakijan pankkitilille kuukausittain. Aloitusajankohtaa voidaan muuttaa vain perustellusta syystä. Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa.

Apurahansaajan vakuuttaa Mela (www.mela.fi tai puh. 029 435 2650).

Ennen viimeisen erän maksua on säätiölle toimitettava oma-aloitteellisesti kirjallinen selvitys työn valmistumisesta tai etenemisestä. Väitöskirjan valmistuttua yksi kappale toimitetaan säätiölle.

Mikäli apurahan saajalle on myönnetty samanaikaisesti apuraha toiselta apurahojen myöntäjältä, on tästä ilmoitettava säätiölle ennen maksuajankohdan alkamista. Päällekkäisiä apurahoja ei myönnetä.

Työnohjaajan lausunto voidaan kirjoittaa hakemukseen tai erilliselle lomakkeelle, joka toimitetaan liitetiedostona hakemuksen kanssa.

Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä. Työryhmille apurahoja myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Hakemukset toimitetaan säätiöön sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2021 mennessä.

Tiedusteluihin vastaa:
Merja Uusi-Kyyny
Toiminnanjohtaja
merja.uusi-kyyny@eans.fi