Ohjeita apurahahakemuksen täyttämiseen 

Säätiö jakaa mukaan Jyväskylän yliopistossa opiskeleville ja työskenteleville, yksityisille tutkijoille apurahoja kotimaassa ja ulkomailla suoritettavaa tieteellistä tutkimustyötä varten. Tavallisimmin 3-6 kk á 2100,00 €/kk.

Lisäksi haettavana on seuraavien nimikkorahastojen apurahat:

Rehtori, prof. Kalevi Heinilän nimikkorahaston apuraha lasten liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi. Apurahan tarkoituksena on edistää lasten lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä eli alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä siältäen uusien liikunta-aktiiivisuutta lisäävien toimintatapojen kehittämistä, ml uusien leikkien kehittämistä ja muuta alan valistus- ja tiedoitustoimintaa sekä liikuntavälineistön ja -ympäristön kehitystyötä.

Apurahat myönnetään 1.8. alkaen muusta ansiotyöstä vapaana ja ne maksetaan hakijan pankkitilille kuukausittain. Aloitusajankohtaa voidaan muuttaa vain perustellusta syystä. Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa.

Apurahansaajan vakuuttaa Mela (www.mela.fi tai puh. 029 435 2650).

Ennen viimeisen erän maksua on säätiölle toimitettava oma-aloitteellisesti kirjallinen selvitys työn valmistumisesta /etenemisestä. Väitöskirjan valmistuttua yksi kappale toimitetaan säätiölle. 

Mikäli apurahan saajalle on myönnetty samanaikaisesti apuraha toiselta apurahojen myöntäjältä, on tästä ilmoitettava säätiölle ennen maksuajankohdan alkamista. Päällekkäisiä apurahoja ei myönnetä.

Työnohjaajan lausunto voidaan kirjoittaa hakemukseen tai erilliselle lomakkeelle, joka toimitetaan liitetiedostona hakemuksen kanssa.

Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostina. Työryhmille apurahoja myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Hakemukset toimitetaan säätiöön sähköisellä hakulomakkeella

Hakemukset tulee toimittaa 29.2.2024 mennessä.   

Tiedusteluihin vastaa:
Merja Uusi-Kyyny
Toiminnanjohtaja
merja.uusi-kyyny@eans.fi