Säätiön apurahan saajat vuonna 2016

Humanistinen tiedekunta, kielet ja viestintä

Maiju Strömmer 10 200 €
Sirkku Lesonen 10 200 €


Humanistinen tiedekunta, perinnetieteet ja kulttuuri

Anne Häkkinen 10 200 €
Juho Saksholm 10 200 €
Heidi Kosonen (3 kk) 5 100 €


Informaatioteknologian tiedekunta

Joonas Hämäläinen 10 200 €


Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Elina Hasanen 10 200 €


Kasvatustieteellinen tiedekunta

Heli Muhonen 10 200 €
Erja Rautamies 10 200 €


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta:

Mira Myllynen 10 200 €
Aikebaier Faluke 10 200 €


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Pitkänen Olli 10 200 €

 

Palaa takaisin