Säätiön apurahan saajat vuonna 2018

Humanistinen tiedekunta, kielet ja viestintä

Oittinen Tuire 10 200 €
Ruuska Katharina 10 200 €
Aarnikoivu Melina 10 200 €


Humanistinen tiedekunta, perinnetieteet ja kulttuuri

Auvinen Timo 10 200 €
Säntti Joonas 11 900 €


Informaatioteknologian tiedekunta

Khandker Syed 5 100 €


Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Kallinen Ville 6 800 €


Kasvatustieteellinen tiedekunta

Fagerlund Janne 11 900 €
Herajärvi Nina 11 900 €


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hassani Päivi 6 800 €


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Aho Olli 8 500 €

 

Palaa takaisin